Tarifat e sherbimit te dergesave Brenda qytetit:Pesha e objektit Tarifa ne leke

0 – 2000 gr

200

2001 gr – 3000 gr

250

3001 gr – 4000 gr

300

4001 gr – 5000 gr

350

5001 gr – 6000 gr

400

6001 gr – 7000 gr

450

7001 gr – 8000 gr

500

8001 gr – 9000 gr

550

9001 gr – 10000 gr

600

10001 gr – 11000 gr

650

11001 gr – 12000 gr

700

12001 gr – 13000 gr

750

13001 gr – 14000 gr

800

14001 gr – 15000 gr

850

15001 gr – 16000 gr

900

16001 gr – 17000 gr

950

17001 gr – 18000 gr

1000

18001 gr – 19000 gr

1050

19001 gr – 20000 gr

1100

Tarifat e sherbimit te dergesave Ndermjet Qyteteve :Pesha e objektit Tarifa ne leke

0 – 2000 gr

300

2001 gr – 3000 gr

350

3001 gr – 4000 gr

400

4001 gr – 5000 gr

450

5001 gr – 6000 gr

500

6001 gr – 7000 gr

550

7001 gr – 8000 gr

600

8001 gr – 9000 gr

650

9001 gr – 10000 gr

700

10001 gr – 11000 gr

750

11001 gr – 12000 gr

800

12001 gr – 13000 gr

850

13001 gr – 14000 gr

900

14001 gr – 15000 gr

950

15001 gr – 16000 gr

1000

16001 gr – 17000 gr

1050

17001 gr – 18000 gr

1100

18001 gr – 19000 gr

1150

19001 gr – 20000 gr

1200

Na kontaktoni për me shumë

Për çdo pyetje, kërkesa specifike, problematika ose ankesa na kontaktoni këtu duke plotësuar fushat e nevojshme.